Voorwaarden Oostland Massages.

Bij het maken van een afspraak voor een behandeling van Oostland Massages gaat u akkoord met de voorwaarden van Oostland Massages en verklaart u de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.

 

Algemene voorwaarden

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er verzocht uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres in te vullen. Zonder deze informatie is een behandeling niet mogelijk.
 2. Oostland Massages maakt via de website gebruik van een online afspraken systeem. Pas na ontvangst van een bevestiging via mail is de afspraak geregistreerd.
 3. Klant maakt bij reservering een klantaccount aan.
 4. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht met uitzondering in geval van bijzondere medische gevallen.
 5. Afspraken kunnen online worden gemaakt in een periode niet verder dan 6 maanden vooruit.
 6. Afspraken kunnen online maximaal tot 12 uur voor de te reserveren datum en tijd worden gemaakt.
 7. Telefonische reservering voor massages binnen 12 uur voor aanvang kunnen onder voorbehoud worden gemaakt mits beschikbaarheid.
 8. Oostland Massages houd zich het recht voor om zonder opgave van reden een afspraak te weigeren en of te annuleren.
 9. Communicatie over een afspraak vind via telefoon, mail of tekstberichten plaats.
 10. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door de masseur een intakegesprek gehouden met de cliënt en een anamnese opgesteld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden of worden besloten de behandeling niet te geven.
 11. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 12. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor de masseurs van Oostland Massages en voor de masseurs die in opdracht van Oostland Massages werkzaam zijn. Deze gegevens blijven binnen Oostland Massages. Zonder schriftelijke toestemming worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.
 13. Bij Oostland Massages worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan afgezien worden van een massage/behandeling en wordt er door verwezen naar de huisarts of specialist.
 14. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), word niet gemasseerd. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan een arts, voordat een afspraak word gemaakt maakt.
 15. Betaling verloopt contant of factuur/iDeal.
 16. Oostland Massages is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 17. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Oostland Massages aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom. De masseurs van Oostland Massages houden zich ten alle tijden het recht voor om de behandeling op elk moment te staken en te verzoeken dat de klant vertrekt. De kosten voor de massage worden geheel gefactureerd.
 18. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden wordt tevens verklaart dat Oostland Massages niet aansprakelijk zal worden gesteld voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.
 19. Masseurs van Oostland Massages zijn ACE en/of NGS gediplomeerd.
 20. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ, Ministerie VWS) voor NGS-masseurs

 1. Oostland Massages is aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). Derhalve is er een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Hiermee is Oostland Massages aangesloten bij een geschilleninstantie.
 2. Voor geschillen en/of klachten over kwaliteit kunnen cliënten zich richten tot Arienne Plaisier via klacht@ngsmassage.nl

 

Voorwaarden Oostland Massages rittenkaart

 1. Rittenkaarten kunnen zowel online, telefonisch of in de massagepraktijk worden aangeschaft. Bij aanschaf online wordt direct betaald via iDeal en bank. Als de aanschaf ter plaatse of telefonisch gebeurd geschied de betaling via een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. In de massagepraktijk kan ook contant worden betaald.
 2. Hij aanschaf van de rittenkaart ontvangt de klant een fysieke kaart met daarop het aantal ritten gelijk aan de betaalde rittenkaart. Op de rittenkaart wordt door Oostland Massages de tijdsduur voor de behandelingen ingevuld. Aan de papieren rittenkaart kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Rittenkaarten zijn er in 3, 5, 10 en 10+2 ritten beschikbaar. De kaarten geven respectievelijk recht op 5%, 10%, 15% Korting. De 10+2 rittenkaart heeft op de betaling van 10 behandeling geen korting. Bij aanschaf van deze kaart heeft de klant recht op 2 behandelingen gratis.
 4. Rittenkaarten kunnen worden gekocht voor behandelingen van 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten en 90 minuten.
 5. Ritten mogen aansluitend worden besteed mits de som van het aantal aansluitende ritten 60 minuten of 90 minuten is.
 6. Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en onderdeel van de digitale klantenkaart.
 7. Bij boeking van een afspraak wordt automatisch een rit van de rittenkaart gebruikt.
 8. Saldo van de digitale rittenkaart is leidend.
 9. Het is toegestaan om andere personen dan de eigenaar van de rittenkaart gebruik te laten maken van de rittenkaart. Hiervoor is een boeking nodig van de eigenaar van de kaart met daarbij een vermelding van de gegevens van degene die komt in de plaats van eigenaar. Voor hem/haar zal voor behandeling een klantenkaart worden gemaakt. Betaling van die behandeling zal echter niet van die persoon worden verlangt omdat de betaling reeds is gedaan bij het boeken door de eigenaar van de rittenkaart.
 10. Alle personen die een behandeling ondergaan via een rittenkaart conformeren zich aan de Oostland Massages voorwaarden en deze zijn dan dus ook van toepassing.
 11. Rittenkaarten zijn onbeperkt geldig.
 12. Niet gebruikte ritten kunnen onder geen enkele voorwaarde worden verzilverd.
 13. Het is mogelijk om rittenkaarten geheel over te zetten naar een andere gebruiker als de eigenaar dat verlangt. Losse ritten overzetten naar andere gebruikers is niet mogelijk.
 14. Na de behandeling kan een rittenkaart worden aangeschaft. Deze behandeling kan dan gelden als eerste rit mits de duur van de genoten behandeling overeen komt met de duur van de aangeschafte rittenkaart.
 15. Ritten kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingeleverd.
 16. Lopende en toekomstige kortingen zijn in combinatie met de rittenkaart niet geldig.
 17. Bij verlies van de papieren rittenkaart kan een vervanging worden verkregen bij het eerstvolgende bezoek.
 18. Na aanschaf van de rittenkaart is in geen geval restitutie mogelijk.

 

Voorwaarden Oostland Massages Cadeaubon

 1. De Oostland Massages Cadeaubon is na aanschaf geldig tot en met 1 jaar na betaaldatum. Boeking voor een behandeling die betaald wordt met de cadeaubon moet worden gedaan binnen de geldigheidsperiode van de te gebruiken cadeaubon.
 2. Cadeaubonnen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingeleverd.
 3. Cadeaubonnen kunnen niet als gedeeltelijke betaling voor een behandeling worden gebruikt.
 4. Lopende en toekomstige kortingen zijn in combinatie met de Oostland Massages Cadeaubon niet geldig.
 5. Saldo van de digitale cadeaubon is leidend.
 6. Bij betaling ontvangt de koper van de Cadeaubon een code. Deze code is slechts één maal te gebruiken.
 7. Na aanschaf van de Cadeaubon is in geen geval restitutie mogelijk.
 8. Na aanschaf wordt de Cadeaubon per post verstuurd naar, of mee gegeven aan de klant.
 9. Verzending van de Cadeaubon binnen nederland is gratis.
 10. Verzending geschiet uitsluitend naar het adres van de koper van de bon.
 11. Oostland Massages hanteert een levertijd van maximaal 5 werkdagen.
 12. Cadeaubonnen worden voorafgaand van de behandeling ingenomen.
 13. Cadeaubonnen kunnen niet worden aangeschaft in combinatie met lopende kortingsacties met uitzondering van specifieke cadeaubon acties.