Privacyverklaring van Oostland Massages.

 

Oostland Massages is een professionele massagepraktijk voor diverse soorten massages.

 

Contact gegevens:

Adres: Rodenrijseweg 4a, 2651 BV, Berkel en Rodenrijs

website: www.oostlandmassages.nl

e-mail: info@oostlandmassages.nl

Telefoonnummer: 06 21 21 54 54

 

Oostland Massages vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.

 

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

 

Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

Voornaam en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Burgerlijke staat

Telefoonnummer

E-mailadres

Beroep en werkomstandigheden

Sport/hobby’s

Bijzonderheden gezondheid

 

Oostland Massages verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.

Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.

Voor het afhandelen van de betaling.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

 

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden digitaal beveiligd bewaard. Oostland Massages houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden verwijderd. Tevens worden van elke client alle gegevens die worden ingevuld bij de boeking opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaren van Oostland Massages.

 

De gegevens voor de nieuwsbrief blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

 

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Oostland Massages.

 

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Oostland Massages.

 

Oostland Massages gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

 

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.

 

Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

 

Bij online boeken en aanmelden worden voornaam, achternaam, email adres en telefoonnummer gevraagd. Deze worden opgeslagen in een account/klantenkaart in het boekingssysteem. De gegevens worden later eventueel aangevuld in de klantenkaart. Klant heeft altijd toegang tot het persoonlijke account en kan daar de gegevens inzien, wijzigen, verwijderen en/of het account verwijderen.

 

In het boekingssysteem wordt de historie met betrekking tot afspraken, behandelingen, persoonlijke gegevens en financiën van de de klanten bijgehouden en gearchiveerd.

 

De websites gebruikt cookies.

 

Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaren van Oostland Massages.